آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی چابهار : سیستان و بلوچستان، چابهار، بلوار امام خمینی(ره)، درمانگاه شبانه روزی سینا، طبقه دوم

راهنمای جوابدهی

Chabahar Lab